Formulieren
 
Najaarscompetietie 2018


U kunt zich opgeven voor het spelen in de najaars competitie door het inschrijfformulier via onderstaande link in te vullen en af te geven bij onze competitieleiders
Klik hier voor het aanmeldingsformulier najaarscompetitie

     
Klik hier voor het aanmeldingsformulier nieuwe leden


Lid worden

U kunt zich opgeven als lid bij LTC Urmond door het inschrijfformulier
te downloaden ( www.ltcurmond.nl ) en ingevuld op te sturen naar
de ledenadministratie.

- Leden in de Leeftijd tot en met 17 jaar betalen het junior lidmatschap of vallen
  onder een gezinslidmaatschap.
  Leden in de leeftijd vanaf 18 jaar vallen altijd onder het senior lidmaatschap.
  Peildatum 1 januari van het nieuwe lidmaatschapsjaar.

- Het wordt zeer op prijs gesteld als de contributie tijdig wordt voldaan. Zoals in de
  statuten staat aangegeven is dit voor 15 januari.
  Reden hiervoor is dat de grootste kosten voor de vereniging vallen in de eerste
  twee maanden van het neiwue seizoen.

- Het is ook mogelijk om een machtiging af te geven voor een automatische bank-
  incasso. De contributie wordt dan in 2 termijnen afgeschreven, en wel op 2 januari
  en 15 maart. (dit formulier kunt via deze website downloaden)

Lidmaatschap beëindigen


Het lidmaatschap van LTC Urmond loopt tot en met december. In verband met
afdrachten aan de KNLTB, zijn leden, die willen opzeggen, volgens het
huishoudelijk reglement dit verplicht te doen uiterlijk 31 december.
Het kan per briefje of per e-mail. Zegt u het lidmaatschap op na 31 december,
dan bent U voor dat jaar het hele contributiebedrag nog verschuldigd.
 
 
PDF documenten zijn in het programma Adobe Reader te lezen/printen.
Download Adobe Reader (gratis).